Košík  |  Kontakt  |  English
Česko 596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

8-kanálový USB modul sběru dat s vysokorychlostními napěťovými vstupy

OM-USB-1208HS, OM-USB-1208HS-2AO a OM-USB-1208-4AO

8-kanálový USB modul sběru dat s vysokorychlostními napěťovými vstupy | OM-USB-1208HS, OM-USB-1208HS-2AO a OM-USB-1208-4AO

15,900Kč OM-USB-1208HS

CE
  • 4 diferenciální nebo 8 jednoduchých analogových napěťových vstupů
  • 13-bitové rozlišení
  • až 4 analogové výstupy
  • 16 digitálních I/O
  • Dva 32 bitové čítače
  • Nevyžaduje vnější napájení
Systémy sběru dat s USB, ethernetem, RS232 / RS485 - Zobrazit související produkty

Popis

OMB-USB-1208HS, OM-USB-1208HS-2AO a OM-USB-1208HS-4AO jsou moduly sberu dat s vysokorychlostními napetovými vstupy (plne kompatibilní s rozhraním USB 1.1 a USB 2.0). Jsou to funkcne samostatné zásuvné moduly napájené pres USB sbernici – vnejší napájecí zdroj se nevyžaduje. Všechny konfiguracní  doplnky (vcetne samostatných kanálových rozsahu) jsou nastavitelné i plne kalibrované pomocí software.Všechny tri moduly OM-USB-1208HS mají 13-bitové rozlišení a 4 diferenciální nebo 8 jednoduchých analogových vstupu. Tyto moduly podporují pomocí softwarem nastavitelné rozsahy od ±5 do ±20V u diferenciálního zapojení a ±2,5 až 10V a 0 až 10V u jednoduchého zapojení (jeden pól je spolecný). V softwarovém módu mohou tyto moduly vzorkovat max. 4k vzorku/sekundu. V hardwarovém módu mohou vzorkovat max. 1M vzorku/sekundu. Modul OM-USB-1208HS-2AO má dva 12-bitové analogové výstupy a USB-1208HS-4AO má ctyri 12-bitové analogové výstupy.

Oba modely mají rozsah výstupu ±10V. Analogové výstupy se aktualizují s max. rychlostí 5k vzorku/sekundu v módu softwarovém. V módu hardwarovém se každý analogový výstup obnovuje s max. rychlostí  1M vzorku/sekundu. U techto modulu lze pro 16 digitálních I/O nastavit každý samostatný bit jako jejich vstupy nebo výstupy. Každý modul podporuje dva 32-bitové cítace s úrovní logiky TTL, které zvládnou frekvenci až 20 MHz. Konstrukce OM-USB-1208HS, OM-USB-1208HS-2AO a OM-USB-1208HS-4AO zajištuje jejich snadné použití v ruzných aplikacích. Moduly lze snadno montovat na lištu DIN pro použití v racku.

Moduly OM-USB-1208HS, OM-USB-1208HS-2AO a OM-USB-1208HS-4AO jsou standardne vybaveny širokou softwarovou podporou vcetne software pro zpracování dat TracerDAQ®,s funkcemi jako je ukládání dat (do vnejšího zarízení), jejich prohlížení a analýzu. Podpurné ovladace a podrobné príklady programu jsou obsaženy v Universal Library™ pro Microsoft ®Visual Studio® a další programovací jazyky vcetne DASYLab® a Ulx pro NI LabVIEW® (zahrnující  knihovnu VIs a vzorové programy kompatibilní s 32- a 64-bitovou verzí LabVIEW v8.5 až 2011) Dále jsou priloženy utility InstaCal™ pro instalaci, kalibraci a testování vhodné jak pro programátory, tak i pro neprogramátory. Tyto moduly pracují pod operacními systémy Microsoft Windows® XP/VISTA/7 (32-bitový a 64-bitový).

Standardne dodaný software pro sber dat TracerDAQ, je virtuálním souborem ctyr prístrojových aplikací použitých ke grafickému zobrazování a ukládání vstupních dat a ke generování výstupních signálu:

- Liniový záznam a graf z údaju získaných z analogových vstupu, digitálních vstupu, teplotních vstupu a z cítacu
- Osciloskopické zobrazení hodnot získaných z analogových vstupu
- Generátor funkcí vytvárí frekvencní prubehy pro analogové výstupy
- Generátor pulzu, generuje tvarové pulzy pro výstupy cítace

TracerDAQ PRO je rozšírená verze programu TracerDAQ. Srovnání charakteristických cástí obou techto programu najdete v PDF níže v cásti "Literatura".

SPECIFIKACE:

Analogový vstup
A/D prevodník: typ s postupnou aproximací
Vstupní rozsahy: pomocí software pro jednotlivý kanál
Diferenciální: ±20V, ±10V, ±5V (úroven napetí ve Voltech na vstupu AIN je limitována na ±14V)
Jednoduchý vstup: ±10V, ±5V, ±2,5V, 0 až 10V
Pocet kanálu: 4 diferenciální/8 jednoduchých (jeden pól spolecný), volitelné softwarem
Konfigurace vstupu: mnohocetná
Posloupnost zesílení kanálu: 8 po sobe jdoucích hodnot, softwarem volitelný rozsah pro každý kanál
Absolutne max. napetí na vstupu, vstup vuci zemi:
  Pri zap. napájení:  ±25V max
  Pri vyp. napájení: ±12V max
Impedance vstupu: minimálne 35 M?
Šírka pásma vstupu (-3dB): všechny rozsahy vstupu, typicky 2MHz
Svodový proud vstupu: typicky ±250 nA
Kapacita vstupu: typicky 32 pF
Max. pracovní napetí: (signál + souhlasné napetí)
±20V: ±14V, ±10V: ±11V, ±5V: ±5,5V
Rychlost vzorkování: 1 vzorek/sekundu až 1M vzorku/sekundu, nastavitelné pomocí software
Zdroj hodin vzorkování: vnitrní hodiny prevodníku A/D nebo AICKI
Burst mód: volitelné pomocí software, rychlost = 1µ sekunda
Pruchodnost
  softwarový mód: typicky 33 až 4000 vzorku/sekundu, závislé na systému
  hardwarový mód: maximálne 1M vzorku/sekundu
Rozlišení: diferenciální zapojení 13 bitu; jednoduché zapojení 12 bitu
CMRR: typicky 60 Hz, 74dB

Analogový výstup
D/A prevodník: Texas Instruments DAC7553
Pocet kanálu: 4 nezávislé
Rozlišení: 12 bitu
Rozsah výstupu
  kalibrovaný: ±10V
  nekalibrovaný: ±10,2V
D/A rychlost obnovení:
  softwarový mód: typicky 33 až 5000 vzorku/sekundu, závisí na systému
  hardwarový mód: max 1MHz (na kanál)
Zdroj hodin vzorkování: vnitrní hodiny D/A nebo AOCKI (AO vstupní pin vnejších hodin)
Monotónnost: 12 bitu
Proud výstupu: maximálne ±3 mA na kanál
Zapnutí napájení a stav resetu: 0V
Výstupní rušení: 0, 53 mV eff
Absolutní presnost: ±0,1%
Sledovací rychlost: typicky 6,7V / µ sekundu

Digitální I/O
digitální typ: CMOS
Pocet I/O: 16
Konfigurace: každý bit lze nastavit jako vstup (prednastaveno napájení zap.) nebo výstup
Zapojení se zvyšovacím odporem: rozhraní má 47 k? odpory nastavitelné bud jako zvyšovací nebo jako snižovací pomocí vnitrních propojek. Továrne prednastaveno je snižovací zapojení.
Prenosová rychlost digitálních I/O (krok systému): typicky 33 až 8000 ctení/zápisu  portu nebo jednotlivých bitu za sekundu, závislé na systému.
Vstupní napetí horní úrovne: 2,0 V min; 5,5 V absolutní max.
Vstupní napetí dolní úrovne: 0,8 V max; -0,5 V absolutní min., 0V doporucené min.
Výstupní napetí horní úrovne: 4,4V minimálne (IOH=-50µA), 3,76V min (IOH=-24 mA)
Výstupní napetí dolní úrovne: 0,1V maximálne (IOL=50µA), 0,44V max (IOL= 24mA)
Výstupní proud: ±24 mA maximálne na svorku

Vnejší trigrování (spouštení)
Trigrovací zdroj: vstup TRIG
Trigrovací mód: softwarem nastavitelná citlivost na hranu nebo úroven, nábežná nebo padající hranu, horní nebo spodní úroven. Prednastaveno napájení zapnuto s citlivostí na hranu, spouštení na nábežnou hranu.
Zpoždení trigrování: max 1 µ sekundu +1 cyklus hodin
Šírka trigrovacího impulzu: minimálne 100 n sekund
Typ vstupu: Schmittuv klopný obvod, sériový odpor 33? a 47 k? snižovací odpor na zem
Hystereze Schmittova klop. obvodu: 0,4 až 1,2V
Horní úroven napetí vstupu: 2,2V minimálne, 5,5V absolutní max.
Dolní úroven napetí vstupu: 1,5V max, -0,5V absolutní min., doporucené minimum je 0V

Externí sber dat
Hodiny skenování dat I/O
Názvy terminálu: AICKI, AICKO, AOCKI, AOCKO
Typy terminálu
  AxCKI: vstup, aktivní na nábežnou hranu
  AxCKO: výstup, zap. napájení prednastaveno na 0V, aktivní na nábežnou hranu
Popis terminálu
  AxCKI: prijímá vzorkovací hodiny z externího zdroje
  AxCKO: výstupy vnitrních vzorkovacích hodin (D/A nebo A/D hodiny) nebo pulzy generované z AxCKI když je aktivní mód externích hodin
Rychlost vnitrních hodin: maximálne 1MHz
Šírka impulzu hodin
  AxCKI:  minimálne 400 nsekund
  AxCKO: minimálne 400 nsekund
Typ vstupu: Schmittuv klopný obvod, sériový odpor 33? a 47 k? snižovací odpor na zem
Hystereze Schmittova klop. obvodu: 0,4 až 1,2V
Horní úroven napetí vstupu: 2,2V minimálne, 5,5V absolutní max.
Dolní úroven napetí vstupu: 1,5V max, -0,5V absolutní min., doporucené minimum je 0V
Výstupní napetí horní úrovne: 4,4V minimálne (IOH=-50µA), 3,76V min (IOH=-24 mA)
Výstupní napetí dolní úrovne: 0,1V maximálne (IOL=50µA), 0,44V max (IOL= 24mA)
Výstupní proud: ±24 mA maximálne na svorku

Cítace
Názvy terminálu cítace: CTR0, CTR1
Typ cítace: cítac událostí (jevu)
Pocet kanálu: 2
Typ vstupu: Schmittuv klopný obvod, sériový odpor 33? a 47 k? snižovací odpor na zem
Hystereze Schmittova klop. obvodu: 0,4 až 1,2V
Horní úroven napetí vstupu: 2,2V minimálne, 5,5V absolutní max.
Dolní úroven napetí vstupu: 1,5V max, -0,5V absolutní min., doporucené minimum je 0V
Rozlišení: 32 bitu
Maximální vstupní frekvence: 20 MHz
Rychlost ctení/záznamu cítace (krokove softwarem): typicky 33 až 8000 ctených/zaznamenaných údaju za sekundu, závisí na systému
Šírka horního impulzu: minimálne 25 nsekund
Šírka spodního impulzu: minimálne 25 nsekund

Casovac
Název terminálu casovace: TMR
Typ casovace: výstup PWM s nacítáním, periodou, zpoždením a registrem šírky pulzu
Výstupní hodnota: prednastaven je velmi nízká s vysokou úrovní pulzu, pomocí software lze zvolit invertování výstupu
Šírka registru: 32 bitu
Šírka horního impulzu: minimálne 20 nsekund
Šírka spodního impulzu: minimálne 20 nsekund
Výstupní napetí horní úrovne: 4,4V minimálne (IOH=-50µA), 3,76V min (IOH=-24 mA)
Výstupní napetí dolní úrovne: 0,1V maximálne (IOL=50µA), 0,44V max (IOL= 24mA)
Výstupní proud: ±24 mA maximálne na pin

Pamet
Datová FIFO: 4k vzorku analogového vstupu/4k vzorku analogového výstupu
Trvalá pamet: 32 kB (16 kB pro firmware, 16 kB pro kalibracní a uživatelská data)

Napájení
Pracovní módy: napájená sbernice, USB 5V napájení
Spotreba: celkový proud vcetne 5V napájení USB a proudy digitálního a analogového výstupu
Pozastavený režim: <2,5 mA
Scítání: <100 mA
Provozní režim: <500 mA
Spotreba mimo analogové a digitální výstupy
Provozní mód: maximálne 1,175 W (proud vstupu max 235 mA)
Napájení pro 5V, AICKO, AOCKO, TMR, analogové výstupy, digitální I/O:
Provozní mód: maximálne 1,325 W
Rozsah výstupního napetí +5V:
Provozní mód: minimálne 4,5 V, maximálne 5,25 V
Pozastavený režim, scítání: 0V
Proud výstupu +5V(provozní mód, žádné jiné záteže výstupu): maximálne 265 mA, (1,325 W)

Specifikace USB
Typ rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní)
Kompatibilita USB: USB 1.1, 2.0
Délka USB kabelu: maximálne 5 m

Obecne
Rozsah pracovní teploty: 0 až 50°C
Rozsah skladovací teploty: -40 až 85°C
Vlhkost: 0 až 90% rel. nekondenzující vlhkosti
Komunikace: USB 2.0 (vysokorychlostní)
Buffer pro sbíraná data: 4 k vzorku
Konektor signálu vstup/výstup (I/O): 2 skupiny šroubovacích svorek
Rozmery: 79 d x 82 š x 25 mm v
Hmotnost: 160gramu
Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
Quick Ship
  
OM-USB-1208HS
Konzultujte s prodejním oddělením  
Dostupnost: 
 
 
Vysokorychlostní USB modul sběru dat s osmi 13-bitovými analogovými vstupy
Quick Ship
  
OM-USB-1208HS-2AO
19,820Kč
Dostupnost: 11 týdny
 
Vysokorychlostní USB modul sběru dat s osmi 13-bitovými analogovými vstupy a dvěma 12-bitovými analogovými výstupy
Quick Ship
  
OM-USB-1208HS-4AO
23,250Kč
Dostupnost: 11 týdny
 
Vysokorychlostní USB modul sběru dat s osmi 13-bitovými analogovými vstupy a čtyřmi 12-bitovými analogovými výstupy
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemSWD-TRACERDAQ-PRO
SWD-TRACERDAQ-PRO
7,270Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
volitelný software TracerDAQ Pro
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka: součásti dodávky je USB komunikační kabel délky 2m, software, originální příručka rychlý start a uživatelský manuál na CD.