Košík  |  Kontakt  |  English
Česko 596 311 899
Mezinárodní+420 596311899

8-kanálový USB modul sběru dat s univerzálními teplotními vstupy a bezdrátovým rozhraním IEEE 802.15.4

OM-WLS-TEMP

USB modul sběru dat s univerzálními teplotními vstupy | OM-WLS-TEMP

USB modul sběru dat s univerzálními teplotními vstupy

27,570Kč OM-WLS-TEMP

CE
  • 8 univerzálních teplotních vstupů (diferenciálních)
  • podporuje termočlánky (typu J, K, T, E, N, R, S, B), odporové teploměry, termistory a polovodičové snímače teploty
  • vestavěná teplotní kompenzace studených konců
  • indikace rozpojeného obvodu termočlánku
  • 8 digitálních I/O uživatelem nastavitelných pro alarmy
  • bezdrátová komunikace IEEE 802.15.4, ISM 2,4 GHz
  • dosah do 46 metrů v budovách a až 732 metrů ve volném prostranství
Bezdrátové snímače, vysílače, přijímače, měřáky a regulátory - Zobrazit související produkty

Popis

Bezdrátový modul  OM-WLS-TEMP je zároven vybaven vysokorychlostním komunikacním rozhraním USB 2.0 (zpetne kompatibilním s USB 1.1). OM-WLS-TEMP poskytuje 8 diferenciálních vstupních kanálu, které lze pomocí dodaného software programovat pro ruzné typy snímacu vcetne:

- termoclánku typu  J, K, T, E, R, S, B, N
- odporových teplomeru  Pt100 ve dvou-, trí- nebo 4-vodicovém zapojení
- termistoru ve dvou-, trí- nebo 4-vodicovém zapojení
- polovodicových snímacu teploty- LM36 nebo ekvivalentní

Pro každý pár analogových vstupu je k dispozici 24-bitový prevodník A/D. Ke každému kanálovému páru lze pripojit ruzné snímace (napr. termoclánek, odporový teplomer, termistor nebo polovodic) avšak oba kanály v kanálovém páru musí mít stejný typ snímace (jsou-li pripojeny termoclánky, mohou být ruzného typu). OM-WLS-TEMP má pro merení termoclánky k dispozici ctyri snímace pro kompenzaci teploty studených koncu (CJC) a vestavené zdroje konstantního proudu pro merení s odporovými snímaci. Každý snímac teploty studených koncu termoclánku je pridelen k jednomu ze ctyr kanálových páru. Detekce rozpojeného obvodu termoclánku umožní zjistit porušený termoclánek. Merené hodnoty jsou automaticky linearizovány mikroprocesorem.

OM-WLS-TEMP je vybaven 8 nezávislými teplotními alarmy. Každý alarm pak ovládá pridružený kanál  I/O jako alarmový výstup. Vstupem ke každému alarmu je jeden ze vstupu teplotních kanálu. Výstup každého alarmu je nastavitelný pomocí software jako aktivní horní nebo spodní. Prahové teplotní podmínky k aktivaci každého alarmu jsou softwarove nastavitelné. Když je alarm aktivován, je prirazený digitální I/O kanál priveden do výstupního stavu. Všechny další volitelné možnosti zarízení jsou programovatelné pomocí software, vcetne kalibrace.

OM-WLS-TEMP mužete provozovat jako plug-and-play jednotku pripojenou a napájenou pres USB. Modul muže pracovat i jako vzdálený prístroj, který komunikuje s pocítacem pres bezdrátové rozhraní OM-WLS-IFC. S prístrojem je dodáván napájecí zdroj pro zajištení napájení v prubehu vzdáleného provozu. Pracuje-li OM-WLS-TEMP jako vzdálený prístroj, komunikuje s pocítacem pres OM-WLS-IFC, který je pripojený k pocítaci pomocí USB rozhraní. Pred tím, než muže jednotka OM-WLS-TEMP pracovat jako vzdálená, je treba pouze nakonfigurovat parametry bezdrátové linky.

Jen prístroje, které mají nastaveny stejné parametry mohou vzájemne komunikovat.Všechny volitelné možnosti lze programovat softwarove pomocí dodané utility InstaCal ™. LED diody na OM-WLS-TEMP  indikují stav komunikace pres bezdrátovou linku. LED bar graf zobrazuje úroven signálu prijímaných jednotkou OM-WLS-TEMP. Soucásti dodávky modulu je software TracerDAQ®. Software TracerDAQ® má funkce ukládání dat, jejich prohlížení a analýzu. Dále jsou soucásti dodávky knihovny Universal Library™; Ulx pro NI LabVIEW (zahrnující  knihovnu Vis a vzorové programy kompatibilní s 32- a 64-bitovou verzí LabVIEW v8.5 až 2011) a utilita InstaCal™ pro instalaci, kalibraci a testování vhodná jak pro programátory, tak i pro neprogramátory. Tyto moduly pracují pod operacními systémy Microsoft Windows XP/VISTA/7/8 (32- bitový a 64-bitový).

TracerDAQ PRO je rozšírená verze programu TracerDAQ. Srovnání charakteristických cástí obou techto programu najdete v PDF níže v cásti "Literatura".

SPECIFIKACE:

Analogové vstupy
Prevodník A/D: ctyri duální 24-bitové sigma delta A/D prevodníky
Galv. oddelení vstupu: minimálne 500Vss mezi procesními spoji a rozhraním USB
Pocet kanálu: 8 diferenciálních teplotních vstupu
Napetový rozsah diferenciálního vstupu: termoclánek ±0,080V; odporový teplomer 0 až 0,5V; termistor 0 až 2V; polovodicový snímac 0 až 2,5V
Absolutní maximum vstupního napetí: ±25V (pri zap. napájení), ±40V (pri vypnutém napájení)
Pruchodnost: maximálne 2 vzorky/sekundu pro všechny aktivní kanály
Vstupní impedance: minimálne 5 G?
Svodový proud vstupu: maximálne 105 nA (pri povolené detekci rozpojeného termoclánku)
Potlacení souhlasného napetí: minimálne 90 dB
Potlacení symetrického rušivého napetí: minimálne 100 dB
Doba nábehu: maximálne 30 minut
Termoclánkový vstup: programovatelné pomocí software pro typy J, K, T, E, R, S, B, N
Detekce rozpojeného termoclánku: automaticky povolena když je kanál konfigurován pro termoclánkový snímac.
Presnost snímace teploty studených koncu : typicky ±0,25°C, maximálne ±0,5°C (15 až 35°C); maximálne -1 až 0,5°C (0 až 70°C).
Vstup pro odporový teplomer Pt100: 2-, 3- nebo 4-vodicové zapojení,  DIN 43760, ?=0,00385; SAMA ?=0,003911; ITS-90/IEC751, ?=0,0038505 (3- nebo 4-vodicové zapojení zaberou až 2 diferenciální kanály).
Termistorový vstup: 2-, 3- nebo 4-vodicové zapojení  standard 2252 až 30k? (3- nebo 4-vodicová zapojení zaberou až 2 diferenciální kanály)
Polovodicový snímac: TMP36 nebo ekvivalent

Digitální I/O
Digitální I/O kanály: 8
Typ: CMOS
Konfigurace: každý DIO bit muže být nezávisle nastaven pro vstup nebo výstup.
Zapnutí napájení je režim vstupu ledaže je bit nastaven na alarm
Zapojení se zvyšovacím/snižovacím odporem: všechny piny jsou pripojeny na 5V pres 47 ? odpory (továrne prednastaveno). K dispozici je i zapojení se snižovacím odporem na zem.
Prenosová rychlost digitálních I/O (dáno softwarem):
digitální vstup: typicky 50 ctených portu nebo ctených jednotlivých bitu za sekundu
digitální výstup: typicky 100 zápisu na porty nebo zápisu jednotlivých bitu za sekundu
Vstupní horní napetí:  minimálne 2,0V; 5,5V absolutní maximum (log „1“)
Vstupní spodní napetí: minimálne 0,8V; -0,5 absolutní minimum (log“0“)
Výstupní horní napetí: maximálne0,7V (IOL = 2,5mA)
Výstupní spodní napetí: minimálne 3,8V (IOH = -2,5mA)
Teplotní alarmy: 8 (jeden na každou digitální I/O linku)

Bezdrátová komunikace
Protocol: IEEE 802.15.4, ISM 2,4 GHz
Dosah: do 46m v uvnitr stavby; do 732m v otevreném terénu, viditelná vzdálenost
Vyzarovaný výkon: 10 mW (10dBm)
Citlivost prijímace: -100 dBm (1% chyb v prenosu balíku dat)
RF kanály: k dispozici 12 prímých sekvencních kanálu, kanály 12-23 (2,410 až 2,465 GHz) volitelné pomocí software
Adresování: 16-bitové PAN( sít personální oblasti) IDs na kanál (volitelné pomocí ), 64-bitová adresa prístroje
Kódování: 128-bitové AES (volitelné pomocí software)

Všeobecné
Pamet: EEPROM
Mikroradic: tri vysokovýkonné 8-bitové RISC mikroradice
Napájecí napetí (dodávané USB portem): minimálne 4,75Važ 5,25V maximálne
Napájecí proud (dodávaný USB portem): maximálne 500 mA
Výstup uživatelského napájení (5V)
minimálne 4,75V až 5,25V maximálne (pripojeno k napájenému hub)
Pracovní napájecí proud bezdrátové komunikace: maximálne 500 mA ( pro vzdálenou bezdrátovou komunikaci se vyžaduje napájecí adaptér)
Budicí proud  odporových snímacu:
odporový teplomer  typicky 210µA ±5%; termistor typicky 10µA ±5%
Galv. oddelení:  minimálne 500 Vss mezi mer. systémem a PC
Typ USB: USB 2.0 (vysokorychlostní) zpetná kompatibilita s USB 1.1
Délka kabelu USB: maximálne 3 metry
Vstupní prípoje : šroubovací svorkovnice (prumer drátu 1 mm až 0,25 mm)
Pracovní teplota: 0 až 50°C, 0 až 90% rel. nekondenzující vlhkosti
Skladovací teplota: -40 až 85°C
Hmotnost: 180 gramu
Tabulka pro objednání(Vyberte si model a zadejte počet kusů)

Co koupili ostatní: Když vidíte tuto ikonu, klikněte na ní a uvidíte seznam zboží, které nakoupili ostatní lidé, když si objednali tento model.

Číslo modelu/ Popis
Kusů
Popis
Quick Ship
  
OM-WLS-TEMP
Konzultujte s prodejním oddělením  
Dostupnost: 
 
 
8-kanálový USB modul sběru dat s univerzálními teplotními vstupy a bezdrátovým rozhraním IEEE 802.15.4
Quick Ship
  
OM-WLS-IFC
Konzultujte s prodejním oddělením  
Dostupnost: 
 
 
bezdrátový prijímac s rozhraním USB pro OM-WLS
Quick Ship
Klikněte pro rozbalení/sbalení seznamu zobrazujícího co nakoupili otatní s tímto produktemSWD-TRACERDAQ-PRO
SWD-TRACERDAQ-PRO
7,820Kč
Dostupnost: 2 týdny
 
volitelný software TracerDAQ Pro
Všechny ceny zobrazeny v Kč (bez DPH)
Poznámka: soucásti dodávky je USB komunikacní kabel délky 2m, napájecí zdroj 100 až 240 Vac, software, originální prírucka rychlý start a uživatelský manuál na CD
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.